MATCHES 매치
일정/결과
Round Time / Place Club name Result Club name Detail
Club name Time / Place / Result Club name
Round01 2022.02.27 (일) 14:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 3 김해

김해시청축구단

Round02 2022.03.06 (일) 14:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

2 : 1 창원

창원시청축구단

Round04 2022.03.19 (토) 14:00부산아시아드 보조 부산

부산교통공사축구단

2 : 2 화성FC

화성FC

Round05 2022.03.27 (일) 14:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

0 : 1 시흥

시흥시민축구단

Round06 2022.04.03 (일) 15:00천안축구센터 천안

천안시축구단

0 : 1 화성FC

화성FC

Round07 2022.04.10 (일) 14:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 2 대전

대전한국철도축구단

Round08 2022.04.17 (일) 14:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

2 : 1 당진

당진시민축구단

Round09 2022.04.23 (토) 14:00포천종합운동장 포천

포천시민축구단

1 : 1 화성FC

화성FC

Round10 2022.05.01 (일) 15:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

0 : 0 울산

울산시민축구단

Round11 2022.05.06 (금) 19:00강릉종합운동장 강릉

강릉시민축구단

0 : 3 화성FC

화성FC

Round12 2022.05.15 (일) 15:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 0 양주

양주시민축구단

Round13 2022.05.22 (일) 19:00청주종합운동장 청주

청주FC

0 : 3 화성FC

화성FC

Round14 2022.05.29 (일) 17:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

2 : 2 경주

경주한수원축구단

Round15 2022.06.05 (일) 17:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 1 파주

파주시민축구단

Round16 2022.06.11 (토) 19:00김해운동장 김해

김해시청축구단

0 : 0 화성FC

화성FC

Round17 2022.06.17 (금) 19:00창원종합운동장 창원

창원시청축구단

0 : 0 화성FC

화성FC

Round3 2022.06.22 (수) 19:00목포국제축구센터 목포

FC목포

0 : 1 화성FC

화성FC

Round18 2022.06.26 (일) 19:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 0 목포

FC목포

Round19 2022.07.03 (일) 19:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 1 logo

부산교통공사축구단

Round20 2022.07.09 (토) 17:00정왕체육공원 logo

시흥시민축구단

4 : 0 화성FC

화성FC

Round21 2022.07.17 (일) 19:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

2 : 0 logo

천안시축구단

Round22 2022.08.13 (토) 19:00당진종합운동장 logo

당진시민축구단

1 : 3 화성FC

화성FC

Round23 2022.08.21 (일) 19:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 2 logo

포천시민축구단

Round24 2022.08.28 (일) 19:00울산종합운동장 logo

울산시민축구단

0 : 0 화성FC

화성FC

Round25 2022.09.04 (일) 17:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1 : 0 logo

강릉시민축구단

Round26 2022.09.17 (토) 15:00양주고덕구장 logo

양주시민축구단

2 : 1 화성FC

화성FC

Round27 2022.09.25 (일) 15:00화성종합 보조 화성FC

화성FC

1: 0 logo

청주FC

Round28 2022.10.01 (토) 15:00경주시민운동장 logo

경주한수원축구단

1 : 1 화성FC

화성FC

Round29 2022.10.22 (토) 15:00대전월드컵 보조 logo

대전한국철도축구단

1 : 0 화성FC

화성FC

Round30 2022.10.29 (토) 14:00파주스타디움 logo

파주시민축구단

3 : 0 화성FC

화성FC

화성시 화성시 체육회 화성시 축구협회 화성도시공사